รายวิชา ๐๐๐ ๒๓๑ สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต

สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา ๗๘

เกี่ยวกับเรา ทดลองใช้ไลน์แชทบอท
HTML5 Logo
 • มาเรียนสมาธิกันเถอะ

  "นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ" ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบไม่มี
  ความสงบเกิดขึ้นได้จากการทำสมาธิ มาเรียนสมาธิกันนะคะ/นะครับ ********************************************************************
  สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 78 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 45 (ปัญจจัตตาฬีสโม) รัตนญาณ (ญาณเปรียบด้วยรัตนะ) ตามแนว พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เรียนฟรี!!! เรียนทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-20.30 น. เปิดรับสมัครแล้ววันนี้เป็นต้นไป

 • คำอธิบายรายวิชา ๐๐๐ ๒๓๑ สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต

  ความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน ลักษณะและการวัดผลของสมาธิ สมาธิกับการพัฒนาความประเสริฐของมนุษย์ ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติและประโยชน์ของฌาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติและประโยชน์ของญาณ สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา การนำสมาธิไปใช้ในการพัฒนาชีวิต

 • ข้อมูลติดต่อ

  รายวิชา ๐๐๐ ๒๓๑ สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 78 ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

ประโยชน์ของสมาธิ

ทำให้หลับสบายคลายกังวล

บรรเทาความเครียด มีความสุขพิเศษ ทำให้ระงับความร้ายกาจ

กำจัดโรคภัยไข้เจ็บ

ทำให้สมองปัญญาดี กำจัดโรคภัยไข้เจ็บ หลายคน หายจากโรคร้ายเพียงทำสมาธิ

ทำให้จิตอ่อนโยน

ทำให้ระงับความร้ายกาจ กลับใจได้ เจริญวาสนาบารมี เป็นกุศล

 • Device Content Image
 • Device Content Image
 • Device Content Image

เรามี LINE แชทบอท ช่วยการปฏิบัติสมาธิ ให้ง่ายขึ้น

LINE แชทบอท จะช่วยคุณในการบันทึกการปฏิบัติสมาธิของคุณ ว่าทำไปได้เท่าไหร่แล้ว

ทดลองใช้ไลน์แชทบอท

ภาพกิจกรรมต่างๆของเรา

รวมภาพกิจกรรมการเรียนการสอนของเรา